Pašvaldības noteikumi

  • Rundāles novada domes noteikumi „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības noteikumi” Lēmums Noteikumi

Izdrukāts no: http://pasvaldibas-noteikumi

© 2013 Rundāles novada dome