Konkursa "Rundāles novada Sakoptākā sēta 2011" izvērtēšanas komisijas iespaidi

Mazdārziņi, daudzdzīvokļu mājas un uzņēmumi šogad vērtēti stingrāk

Vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā – Aivars Okmanis, Vija Ripa, Arvīds Pēkalis – šogad, jūlijā, apsekoja Rundāles novada mazdārziņus, daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības un servisa uzņēmumu teritorijas.

Apsekošanu komisija sāka ar mazdārziņiem Pilsrundāles ciematā. Šoreiz komisija savos vērtējumos bija daudz stingrāka un prasīgāka nekā iepriekšējā gadā. Kopējais vērtējums par redzēto bija apmierinošs. Dārziņi appļauti, izravēti. Nekopti un aizauguši ir tikai daži dārziņi, kam nav saimnieku. Komisija bija cerējusi uz daudz lielāku oriģinalitāti un jauninājumiem dārziņu apsaimniekošanā.

Nepārsteidza arī Saulaines ciemata mazdārziņi. Praktiski nekādas pārvērtības nesaskatījām. Uz citu mazdārziņu fona izcēlās tie paši dārziņi, kas par sakoptākajiem tika atzīti iepriekšējā gadā. Nopietna problēma Saulaines ciemata mazdārziņiem ir tauksaknes izplatība tajos, daži dārziņi ir pilnīgi aizauguši ar šo nezāli un apdraud kaimiņu dārziņus. Dārziņu saimniekiem jāpieņem radikāli mēri cīņā ar šo nezāli.

Svitenes ciemata mazdārziņi ar savu oriģinalitāti un savdabību arī neizcēlās. Šeit pārsvarā tiek audzēti kartupeļi, dārzeņi, mazāk puķes. Redzējām tikai vienu dārziņu ar daudzveidīgu liliju kolekciju, kas izcēlās uz pārējo mazdārziņu fona. Kopējais iespaids par dārziņu sakoptību ir apmierinošs, ar nelieliem izņēmumiem. Salīdzinoši šeit ir visvairāk nesakoptu un aizaugušu dārziņu, kas pasliktina kopējo ainu. Kā piemēram dārziņš, kur pavasarī iestādīti kartupeļi un vairāk nekas netika darīts, un to ir pārņēmušas usnes un citas nezāles, līdz pat viduklim.

Bērsteles ciemata mazdārziņi ir apmierinošā stāvoklī. Daži dārziņi ir izveidoti un iekopti ļoti skaisti, bet lielākā daļa no tiem ir iežogota ar dažādiem drāšu pinuma žogiem (katrs saimnieks, kā mācējis, tā ierīkojis). No estētiskā viedokļa šie žogi atstāj sliktu kopējo  iespaidu. Arī šeit redzējām dažus aizaugušus mazdārziņus.

Viesturu ciemata mazdārziņos tā pati „kaite”, kas Bērstelē. Visi dārziņi iežogoti ar drāšu pinuma žogiem, kas izšķobījušies un nesalaboti. Paši dārziņi sakopti ļoti skaisti, ļoti liela ziedu daudzveidība, bet žogi sabojā visu kopskatu. Arī nezāļu kaudzes grāvmalā nedara godu dārziņu kopējiem.

Daudzdzīvokļu māju  vērtēšanas grupā Pilsrundālē, Svitenē un Saulainē lielākā daļa māju tiek apsaimniekotas un konkursā nepiedalās. Pārējās daudzdzīvokļu mājas šogad nevar lepoties ar izcilu sakoptību, izceļas tās pašas sakoptās mājas, kas bija iepriekšējā gadā. Šogad gribas uzteikt „Kapūnas” mājas iedzīvotājus, kas ir sasparojušies un appļāvuši lielas mājai pieguļošās platības kā arī ierīkojuši puķu stūrīti. Apkopojot redzēto, komisija nolēma galveno balvu nominācijā „Daudzdzīvokļu māja”  nepiešķirt.

Apsekojot tirdzniecības un servisa uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas vietas un teritorijas komisijai nekādu pārsteigumu nebija. Visi uzņēmumi lielāku vērību droši vien pievērš pakalpojumu sniegšanai, un mazāk laika atliek apkārtnes labiekārtošanai. Novadā veidojas jauni uzņēmumi, kas uzcelti no jauna, jācer, ka nākotnē šeit būs skaisti sakoptas un labiekārtotas teritorijas.

Vērtēšanas komisija izsaka lielu paldies visiem, kuri sakopuši un uztur labā kārtībā savus īpašumus! Tiem, kuriem šogad nav tik labi paveicies ar sakopšanas darbiem, novēlam nenolaist rokas un pierādīt, ka arī viņi spēj savus īpašumus uzturēt sakoptus un skaistus!

 

Vērtēšanas komisijas vārdā –

Arvīds Pēkalis

 

Ģimeņu māju īpašnieki arī šogad centušies

 

Ģimenes mājas apdzīvotās vietās konkursa „Sakoptākā sēta”  ietvaros tāpat kā iepriekšējā gadā vērtēja Inta Klīve, Jānis Liepa un Gunta Šurna.

Apskati komisija sāka ar Viesturu pagastu un Bērsteles ciemā redzējām, ka sētas, kas bija sakoptas pagājušā gada konkursa laikā ir sakoptas arī šogad, bet būtiski nekas nav mainījies: Vasiļjevu ģimenes mājām Dārza ielā 1, Bērstelē  labiekārtota un sakopta mājas apkārtne un arī šogad turpat  blakus mājai – ziedošs linu lauks. Viesturos komisijai redzēja sakoptas sētas  Dārza ielā 1, Liepu ielā 10 u.c.

Ziedoņos kā vienmēr cītīgi ir strādājušas vairākas ģimenes  un sakopuši savas mājas un apkārtnes, piemēram Šteini  „Upītēs”,  E.Buķele  „Straumēnos”, A.Lindes „Aivaros”, Ruķeru ģimene „Muižniekos”.

Lepšās komisija apskatīja ģimenes māju „Mileikas”, kas bija pagājušā gada vienas no nominācijām  ieguvēja. Arī šogad šeit valdīja miers, klusums  un sakoptā apkārtne. Vienīgi mājas saimnieks sūdzējās par makšķerniekiem, kuri aiz sevis atstāj nesavāktus atkritumus Lielupes malā. Daudz paveikuši Kugrēnu mājas īpašnieki iekārtojot mājas apkārtni Lepšās.

Saulainē kā jau iepriekšējos gados ar izdomu strādājušas ir Jumburgu ģimene, Šnitku ģimene,  Šulcu ģimene. Arī visi līvānu māju saimnieki ir labi centušies un var lepoties ar dažādiem jauninājumiem stādījumos un  iekoptiem dzīvžogiem, kā arī jaunām puķu dobēm. Dažiem tas izdevies labāk dažiem ne tik  labi, bet vienmēr var rezultātu uzlabot. Daudz darba ieguldījusi ir Vismanta Šulca ģimene savas mājas apkārtnes labiekārtošanā, izveidojot interesantas atpūtas vietas, ietīkojot stādījumus un piestrādājot pie interesanta reljefa izveidošanas.

Nevar nepieminēt māju apkārtnes  pie Bauskas novada robežas – „Egles” un „Eversi”, kuras Krūmiņu ģimenes  un Saltupu ģimenes vienmēr uztur kārtībā. Neiekļuvām Ezīšu ģimenes īpašumā „Lakstīgalas”, jo saimnieki nebija mājās, bet pāri sētai redzējām cik viss izskatās sakopts un ziedošs. Komisija  arī novēlēja veiksmi ‘’Latu” īpašniekiem ar jumta remontu un neapstāties pie paveiktā mājas apkārtnes labiekārtošanā.

Svitenē apskatījām pagājušā gada uzvarētājus – Matulēviču ģimenes māju „Krasti” – un ieraudzījām, ka ģimene ir atkal nopietni strādājusi un mājas apkārtnes, pārsteidzot mūs ar vēl krāšņāku košumu puķu stādījumos un arī izvietoto puķu podu daudzveidību, dārza skulptūru izvietojumu.  Apmeklējot Svitenes ciemā esošās ģimenes sētas „Līvi”, „Vītoli”, „Ezerkrasti”, „Ceriņi”, „Sargi” , „Kadiķi”, kuras pagājušajā gadā  komisiju priecēja ar interesanti iekārtotiem pagalmiem, atpūtas vietām, puķu un krūmu stādījumiem, komisija guva apstiprinājumu, ka arī šogad to īpašnieki ir pielikuši ne mazums pūles, lai to visu uzturētu.

 Pilsrundāles ciemā nesen uzbūvētās Liepkalnu mājas īpašnieki Buzēnu ģimene ir  labiekārtojuši savas mājas apkārtni sastādījuši daudz  puķes, kuras apmeklējuma laikā krāšņi ziedēja. Komisiju atkal pārsteidza pagājušā gada konkursa otrās vietas ieguvējas Bobrovu ģimenes paveiktais „Enitēnu” mājas apkārtnes sakopšanā. Šajā sētā gan mājas tuvākā apkārtne ir sakopta un arī  saimnieciskā daļa ir ļoti labā kārtībā un var redzēt, ka īpašnieki rūpējas, lai blakus esošas teritorijas un ceļa malas būtu uzturētas kārtībā.

 Inta Klīve

Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

 

 

Bez pārsteigumiem neiztikt!

 

Lauku saimniecības un lauku viensētas šogad apsekoja Ludmila Knoka, Silva Mežkaucka, Nauris Brūvelis un Jānis Šulcs. Komisijas sastāvs palika nemainīgs – tāds pats kā pagājušajā gadā, lai tie paši cilvēki spētu salīdzināt šī gada saimnieku panākumus ar iepriekšējā gadā redzēto.

Komisija pavadīja ceļā divas dienas, kopskaitā apmeklējot 56 lauku saimniecības un viensētas. Ierobežoto laika resursu dēļ, neizdevās iebraukt katrā pagalmā un apskatīt visas sētas, jo pašā sākumā vienojāmies, ka šogad galvenais komisijas uzdevums būtu pamanīt līdz šim neizceltās sētas un saimniecības, kuras gadu gadiem rūpīgi strādājušas pie savas apkārtnes labiekārtošanas. Kopējais iespaids palika ļoti pozitīvs, jo, neskatoties uz lauksaimniecībai nelabvēlīgiem laika apstākļiem un kopējām ekonomiskām grūtībām, lielākajā daļā no apsekotajām sētām ir notikušas pārmaiņas un veikti apkārtējās vides uzlabojumi. Iepriekšējā gadā komisija bija pārsteigta par labiekārtošanas elementu daudzveidību un diezgan lielo sakopto saimniecību kopskaitu novadā. Izvēlēties labākos no visa skaita nemaz nebija tik viegli... Arī šogad mūs pārsteidza vairākas lietas:

1. Mūs pārsteidza lielās saimniecības, kuras jau izcilas ar saviem saimnieciskiem apgrozījumiem un sakoptību, bet neapstājas pie sasniegtajiem rezultātiem un realizē, vai arī plāno realizēt pārmaiņas savas teritorijas (brīžiem iespaidīgas) labiekārtošanā. Prieks redzēt, kā būvējot nopietnas saimnieciskas būves, saimnieki neaizmirst par atpūtas vietu un brīvā laika pavadīšanas vietu apzaļumošanu. Neviena no apsekotajām saimniecībām nav apstājusies savā attīstībā. Tikai nedaudz atšķiras ātrums.

2. Mūsu lauku cilvēki plāno un realizē pārmaiņas savā apkārtnē! No depresijas nav ne vēsts! Nolaist rokas tad, kad ir tik daudz iespējas pašam uzlabot vai padarīt krāšņāku apkārtni, izskatās nav iespējami. Un jau šeit māka un meistarība to paveikt nav noteicošais faktors, jo galvenais ir vēlme to panākt un gatavība to  realizēt. Būtiskākais ir spēja ielikt šajā darbā daļu no savas sirds un dvēseles. Šeit varētu nosaukt vairākas sētas un saimniecības vārdā, kurām šī spēja piemīt, bet kāda var palikt nepelnīti nenosaukta, tāpēc no sētu un saimnieku vārdu nosaukšanas izvairīšos.

3. Kārtējo reizi pārsteidza viensētu saimnieku radošā pieeja savas zemītes labiekārtošanā. Izrādās, ka pat mazām mājām, kas atrodas pašā ceļa malā, iespējams izveidot kluso stūrīti mierīgai atpūtai un iespējai noslēpties no pasaules trokšņiem. Vai pārveidot lielo grāvi, kas šķērso pagalmu par efektīvu dekoratīvo elementu, tādējādi piedodot visai mājai īpašu individualitāti. Un ielikt savu humora izjutu labiekārtošanas elementos apkārt mājai tā, lai katram rastos smaids uz lūpam un uzlabojas garastāvoklis.

4. Liels prieks redzēt, ka saimniekiem izdodas īstenot ilgi lolotās idejas. Dažiem tie ir fazānu aploki, dažam rožu dobes, citam bērzu birzes, bērnu stūrītis, mājas nosaukums un vēl daudz kas... Apsveicama arī spēja turēties tajā pat līmenī par spīti visiem ārējiem un iekšējiem nelabvēlīgiem apstākļiem.

5. Un vēl – lielākais prieks, ka cilvēki (tie paši atturīgie zemgalieši) ir gatavi dalīties ar savām domām, plāniem, sasniegumiem un pārdzīvojumiem, kaut vai tajās dažās minūtēs, kuras komisija pavadīja apsekotās sētās. Liels PALDIES par uzticību un īpaši par jūsu darbu!

 

Tradicionāli foto atskaite par redzēto un konkursa uzvarētāji tiks nosaukti vārdā 18.novembra svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā.

 Komisijas vārdā –

Ludmila Knoka

Izvērtēšanas komisijas iespaidus fotomirkļos iespējams apskatīt šeit...

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 09.09.2011. 11:09
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk