Rundāles Novada Ziņas

 "Rundāles Novada Ziņas" ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.

Rundāles novada ziņu sastādītāja ir Ilvija Tetērina, Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kontaktinformācija:
 Tālrunis: +371 292 97 669
 E-pasts: ilvija.teterina@rundale.lv                                              
 
 
Informāciju izdevumam "Rundāles Novada Ziņas" var iesniegt līdz katra mēneša 15.datumam (e-pasts: ilvija.teterina@rundale.lv) vai personīgi, iesniedzot domes Kancelejā, pagastu pārvaldēs.

Publikāciju iesniedzēju ievērībai!
Mēs priecājamies par iedzīvotāju vēlmi un uzdrīkstēšanos paust savu viedokli, pārdomas un pateicības vārdus novada darbiniekiem „RNZ”. Tomēr vēlamies atgādināt Rundāles novada domes nostāju - Jūsu iesūtītās pateicības tiks nodotas adresātiem un novērtētas, taču netiks publicētas, jo izdevums domāts informācijas sniegšanai tieši Jums!

 


Izdrukāts no: http://rundales-novada-zinas

© 2013 Rundāles novada dome