Saistošie noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundāles novada domes 2019.gada saistošie noteikumi:

Nr.1 Par Rundāles novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums”.

Rundāles novada domes 2018.gada saistošie noteikumi:

Nr.1 Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.

Nr.2 Par Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

Nr.3 Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.

Nr.4 Rundāles novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.1 "Grozījumi Rundāles novada domes 2017.gada sasitošajos noteikumos Nr.11 "Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam.""

Nr.5 Rundāles novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm".

Nr.6 Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā” apstiprināšanu.

Nr.7 Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā” apstiprināšanu.

Nr.8 Par precizējumiem Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.

Rundāles novada domes saistošo noteikumu projekti:


Rundāles novada domes 2017.gada saistošie noteikumi:

Nr.1 Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”

Nr.2 Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”

Nr.3 Grozījumi rundāles novada pašvaldības nolikumā "Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem"

Nr.4 Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā” apstiprināšanu.

N.5 Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu.

Nr.6 Rundāles novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam."

Nr.7 Rundāles novada domes 2017.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam."

Nr.8 Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.


Rundāles novada domes 2016.gada saistošie noteikumi:

Nr.1   “PAR DZĪVOKĻA PABALSTA PIEŠKIRŠANU BĒRNIEM BĀREŅIEM UN  BĒRNIEM, KURI PALIKUŠI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS”

Nr.2 „Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā””

Nr.3 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr. 4 „PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIELUPĒ RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ NO 2016. LĪDZ 2018.GADAM”
4.1. Nolikums
4.2. Karte

Nr.5 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.6 Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums”

Nr.7 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.8 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.9 „Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā”

Nr.10 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.11 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.12 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.13 Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”

Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”


Rundāles novada domes 2015.gada saistošie noteikumi:

Nr.2. Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.3 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.4."Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā"

 

Nr.7 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.8 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.9. Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām”

Nr.10 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.11 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.12 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.13 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

Nr.14  „PAR RUNDĀLES NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETU”

Nr.15 Rundāles novada domes budžets 2016.gadam


Rundāles novada domes 2014.gada saistošie noteikumi:

Nr.1 Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”
Nr.2

Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”

Nr.3

Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”

Nr.4 Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”
Nr.5 Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”
Nr.6 Par nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā
Nr.7 Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”
Nr.8 Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam”

 

 

 Rundāles novada domes 2013.gada saistošie noteikumi:

Nr.1
Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada līdz 2015.gadam
  Paskaidrojuma raksts
Nr.2 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam"
Nr.3
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
  Paskaidrojuma raksts
Nr.4 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam"
Nr.5 Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Rundāles novada pašvaldības nolikums"
Nr.6 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam"
Nr.7 Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Rundāles novada pašvaldības nolikums" (Paskaidrojuma raksts)
Nr.8 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam"
Nr.9 Par palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā (Paskaidrojuma raksts)
Nr.9/1 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu 2014.gadā (Paskaidrojuma raksts)
Nr.10 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus" (Paskaidrojuma raksts)
Nr.11 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” (Paskaidrojuma raksts)
Nr.12 Grozījumi Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”
Nr.13 Grozījumi Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Rundāles novada administratīvās atbildības noteikumi"
Nr.14 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām" 
Nr.15 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu” (Paskaidrojuma raksts)
Nr.16 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā” (Paskaidrojuma raksts)
Nr.17 Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada līdz 2015.gadam"
Nr.18 Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 "Rundāles novada pašvaldības nolikums"
Nr.19 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam"
Nr.20 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam”
Nr.21 Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu
Nr.22 Par grozījumiem Rundāles novada domes 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam”
Nr.23 Par Rundāles novada domes budžetu 2014.gadam

 

 

Rundāles

novada domes 2012.gada saistošie noteikumi:

Nr.1
 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu palīgēkām Rundāles novada administratīvajā teritorijā”
 
Nr.2
 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu zemei 2012.gadā”
Nr.3
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.4
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.5
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.6
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.7
 
Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam (Ar Teritorijas plānojumu var iepazīties sadaļā Pašvaldība - Teritorijas plānojums)
Nr.8
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.9
 
„Rundāles novada administratīvās atbilstības noteikumi”
 

 
Paskaidrojuma raksts
 
Nr.10
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.11 Precizējumi Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra ierobežojumu 2013.gadā”
 

 
Par nekustamā īpašuma nodokļu apmēra noteikšanu palīgēkām 2013.gadā (sākotnējā redakcija)
 

 
Paskaidrojuma raksts.
 
Nr.12
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.13
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
 
Nr.14
 
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Rundāles novada budžetu 2012.gadam"
Nr.15
 
Par Rundāles novada domes budžetu 2013.gadam. Paskaidrojuma raksts
 
Nr.16
 
Par nekustamā īpašuma nodokli Rundāles novadā 2013.gadā. Paskaidrojuma raksts
 

 

Rundāles novada domes 2011.gada saistošie noteikumi:

Nr.1
 

Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu
 


 

(Paskaidrojuma raksts)
 

Nr.2
 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
 


 

Rundāles novadā
 


 

(Paskaidrojuma raksts)
 

Nr.3
 

Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā
 


 

(Paskaidrojuma raksts)
 

Nr.4
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20
 


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"
 

Nr.5
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.13
 


 

"Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības
 


 

iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību"
 


 

(Paskaidrojuma raksts)
 

Nr.7
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1
 


 

"Rundāles novada pašvaldības nolikums"
 


 

(Paskaidrojuma raksts)
 


 

Rundāles novada pašvaldības struktūrshēma
 

Nr.8
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20
 


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"
 

Nr.9
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"

Nr.10
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"

Nr.11
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"
 

Nr.12
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"

Nr.13
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"

Nr.14
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam"

Nr.15
 

Par Rundāles novada domes budžetu 2012.gadam

 

Rundālesnovada domes 2010.gada saistošie noteikumi:

Nr.1
 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Nr.2
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos


 

Nr.2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

Nr.3
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos 


 

Nr.3 "Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

Nr.4
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.1 "Rundāles novada domes nolikums"

Nr.5
 

Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu Lielupē 2010.-2012.gadam
 

Nr.6
 

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Rundāles novadā
 

Nr.7
 

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
 

Nr.8
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.12
 


 

"Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"

Nr.9
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus"
 

Nr.10
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12 "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.11
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12 "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.12
 

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.7
 


 

"Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai"
 

Nr.13
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12 "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.14
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12 "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.15.
 

Par autoceļu uzturēšanas klasēm Rundāles novadā
 


 

Pielikums
 


 

Paskaidrojuma raksts
 

Nr.16
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12 "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.17
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr.12. "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.19
 

Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos
 


 

Nr. 12. "Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam"
 

Nr.18
 

Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos


 

Nr.2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus"
 


 

Paskaidrojuma raksts

Nr.20
 

Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam:
 


 

- 1.daļa
 


 

- 2.daļa
 

Rundāles novada domes 2009.gada saistošie noteikumi:
 

 Nr.1

 Rundāles novada domes nolikums
 


 

 Rundāles novada domes struktūra (pielikums)
 

 Nr.2

 Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

 Nr.3

 Par sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus

 Nr.4
 

 Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam
 


 

 (pielikums) Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam
 

 Nr.5

 Par Rundāles novada Teritorijas plānojumu

 Nr.6

 Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam


 

 (pielikums) Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam
 

 Nr.7

 Rundāles novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi

 Nr.8

 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 Nr.9

 Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam

 Nr.10

 Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā

 Nr.11
 

 Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos noteikumos Nr.4
 


 

 "Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam"
 

 Nr.12
 

 Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam
 

 Nr.13
 

 Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības
 


 

 iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapa atjaunota: 14.01.2019. 15:00
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk