Seno zemgaļu tērpi un rotas

ENG     RU

Zemgaļi, kā viena no bagātākajām baltu tautām, lietoja greznas rotas no sudraba, bronzas un atsevišķos gadījumos arī no zelta. Materiālajā kultūrā sastopama liela rotu veidu un formu daudzveidība, kā arī liels sudraba lietošanas īpatsvars rotās.

Tradicionāli zemgaļu sievietēm raksturīgi sarafānu tipa svārku lietojums ar važiņrotām un rotadatām. Rotadatas vīrieši tās nēsāja pa vienai, bet sievietes – pa pāriem, kur rotadatas savienotas ar važiņām. Bija daudz veidu – konusadatas, profilētās, trīsstūradatas, krustadatas, riteņadatas, kruķadatas un riņkadatas. Zemgaļu sievietes izmantoja greznus bronzas vainagus, kuru sadalītāji nereti rotāti ar sudraba platējumu.