Septembris

 

 

29.septembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0189, daļas iznomāšanu
3.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0189, daļas iznomāšanu
4.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0189, daļas iznomāšanu
5.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 3”, kadastra numurs 4076 003 0453 daļas iznomāšanu
6.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gravas”,  atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu
7.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 1.8, kadastra numurs 4076 008 0097 iznomāšanu
8.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
9.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Lejnieki 3”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukuma "Martas" piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
10.               
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Rukaiši”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
11.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Mazrundāle 3”, kadastra numurs 4076 003 0607, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0607 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12.               
Par līguma slēgšanu ar ilgstošās sociālās aprūpes iestādi par sociālā pakalpojuma sniegšanu
13.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
14.               
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komitejai.
15.               
Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Rundāles novada domi un Vjonzovnas pašvaldību (Polija).
16.               
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā””.
17.               
Par finansējuma piešķiršanu biedrības INICIO projekta „Jauniešu telpas labiekārtošana un jauniešu biedrības „Inicio” pasākumu organizēšana” realizācijai.
18.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.

 

Lapa atjaunota: 08.11.2016. 11:46
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk