Vispārējs raksturojums

Rundāles novadā ir viena no auglīgākajām zemēm Latvijā, kas ir veicinājis lauksaimniecības nozares attīstību. Pārsvarā lauksaimnieki nodarbojās ar intensīvo graudkopību un rapšu audzēšanu. Atsevišākas saimniecības nodarbojas ar lopkopību un dārzeņu un ogu audzēšanu.

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju - Rundāles novadā darbojas 268 lauksaimniecības uzņēmumi, reģistrēti mazumtirdzniecības uzņēmumi - 29, autopakalpojumi un autoserviss -17, tūrisma pakalpojumu sniedzēji-19, sadzīves pakalpojumu sniedzēji - 8, celtniecības uzņēmumi -17 un citi -33.

  


Izdrukāts no: http://visparejs-raksturojums

© 2013 Rundāles novada dome