Ziņas par iestādi, rekvizīti, darba laiki

RUNDĀLES NOVADA DOME
Adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921
Tālrunis: +371 639 62 298
Fakss: +371 639 62 533
E-pasts: dome@rundale.lv
   
Rekvizīti:  
Reģ. Nr.: 90009112819
Banka: AS "SEB Banka" Bauskas filiāle
Kods:  UNLALV2X
Konta Nr.: LV09UNLA0050014261241
   
SVITENES PAGASTA PĀRVALDE
Adrese:  "Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3917
Tālrunis: +371 639 26 332
Fakss: +371 639 26 031
E-pasts: svitene@rundale.lv
   
VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE
Adrese: Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927
Tālrunis: +371 639 62 126
Fakss: +371 639 62 126
E-pasts:  viesturi@rundale.lv
   
DARBA LAIKI
Pirmdiena 08:00 - 12:00       13:00 - 18:30
Otrdiena 08:00 - 12:00       13:00 - 17:00
Trešdiena 08:00 - 12:00       13:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 12:00       13:00 - 17:00
Piektdiena 08:00 - 12:00       13:00 - 15:30
   
Saulaines pakalpojumu sniegšanas punkts
Adrese: PII "Mārpuķīte", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901
Tālrunis: 63921813
E-pasts: rita.laiskone@rundale.lv
   
Darba laiki
Pirmdiena 08:30 - 15:00
Trešdiena 08:30 - 14:30
  16:00 - 19:00
Piektdiena 08:30 - 15:30

 

 

   
   
   
   
   


Izdrukāts no: http://zinas-par-iestadi

© 2013 Rundāles novada dome